Hoppa till innehåll
EN In english

Biofysikalisk avbildning

Diarienummer
A4 ING:33
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Projekter berör olika aspekter av biofysikalisk avbildning ,definierad som tillämpad fysik med mål att generera metoder för visualisering av biologiska processer. Projektet är uppdelat i tre tvärvetenskapliga delprojekt: visualisering av dynamik och växelverkan hos stressproteiner i jästceller; CARS (Coherent Anti-Stokes Raman) som en ny visualiseringsteknik för bioprocesser; nanopartiklar av guld och silver för spektroskopisk detektion (med hög känslighet) av biomolekyler och deras interaktioner. Utveckling av nya metoder för kartläggning av biologiska processer är av generell strategisk betydelse med tillämpningar inom andra områden. Käll har ansvaret för ett flertal nationella mångvetenskapliga program och nätverk. Han bildade 1998 en egen forskargrupp vid CTH och är sedan 2002 föreståndare för ”Center of Biophysical Imaging” inom SWEGENE.

Populärvetenskaplig beskrivning