Hoppa till innehåll
EN In english

Hämmare av komplementsystemet

Diarienummer
A4 ING:25
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Komplementsystemet är en viktig del i den medfödda immunitet, som t ex försvarar oss för infektioner. Bristen av olika komplementfaktorer leder till svåra sjukdomar. Vidare kan okontrollerad komplementaktivering ge t.ex. kronisk ledgångsreumatism. Det föreslagna projektet är fokuserat på naturligt förekommande komplementhämmare, som normalt begränsar komplement till att lösa lokala problem utan att de kroppsegna cellerna skadas. Den strategiska betydelsen för framtida behandling av patienter med olika autoimmuna sjukdomstillstånd och cancer är betydande. Kunskap på molekylär nivå behövs för att kunna framställa nya läkemedel.

Populärvetenskaplig beskrivning