Hoppa till innehåll
EN In english

Fotoniska kristaller: Ljuskonst i arbete

Diarienummer
A4 ING:34
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Projektet innebär studier av fotoniska kristaller, tänkta att fungera som byggbitar för framtidens optoelektronik. Programmet innehåller flera delar: att utveckla verktyg för modellering av fotoniska kristaller; att skapa ny användbar funktionalitet; att konstruera, tillverka och karakterisera ultrakompakta integrerade kretsar baserade på fotoniska kristaller m m. Miniatyrisering av optiska komponenter är en förutsättning för att optoelektronik skall kunna ta över många av de tillämpningar elektronik har idag. Detta kan få mycket stora konsekvenser såväl för elektronikindustrin som för samhället i stort. Projektet har uppenbara industriella tillämpningar.

Populärvetenskaplig beskrivning