Hoppa till innehåll
EN In english

Morgondagens datorer

Diarienummer
A4 ING:28
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
RISE SICS
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Forskningsområdet avser Ubiquitous (allestädes närvarande) Computing (UbiComp), d v s datorer som finns överallt i många olika skepnader och applikationer. En grundläggande ansats är att datorerna skall anpassas efter användaren och användarbehoven och inte tvärtom. Projektet avser att utforska morgondagens datorer, bortom skrivbordet. Sådana datorer måste vara mycket mer säkra, effektiva, strömsnåla och enkla att använda. Framförallt kommer man inom projektet att utveckla nya användningsområden för datorer och ta fram och testa dessa i samarbeten med potentiella användare. Projektet skall drivas i tre teman: teknologi för vardagskreativitet, egenskaper för komplexa system i UbiComp, design för anpassbarhet. Exempel på tillämpningsområden är mobila tjänster, intelligenta hem, IT i vardagen, hushållsrobotar m m. Den strategiska relevansen för området är mycket hög, forskningsområdet ökar snabbt internationellt. Sverige har en förhållandevis liten del i detta, vilket skulle kunna stärkas genom det föreslagna projektet. För svensk industri är området av synnerligen stor relevans, goda resultat inom detta fält kan stärka vår konkurrenskraft inom ”kunskapsindustrin”.

Populärvetenskaplig beskrivning