Hoppa till innehåll
EN In english

Vävnadsspecifik lymfocytansamling

Diarienummer
A4 ING:22
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Att definiera mekanismerna som påverkar förmågan hos celler från immunsystemet att vandra till ställen i kroppen där de behövs och att bestämma den molekylära grunden för hur dessa celler kan nå den rätta vävnaden (vävnadstropism) är avancerat och innovativt. De tre centrala målsättningarna är att identifiera de omvärldsfaktorer som ger de dendritiska cellerna förmågan att aktivera omogna T-celler till vävnadsspecifika effektor T-celler. Agace vill identifiera och karakterisera de dendritiska molekyler som inducerar effektor T-cellens vävnadsspecificitet och de ytantigen på effektor T-cellen som orsakar vävnadsspecificiteten. Projektet kan i förlängningen bidra till nya läkemedel inom flera sjukdomsgrupper.

Populärvetenskaplig beskrivning