Hoppa till innehåll
EN In english

Design av känslomässig interaktion för kropp och tänkande

Diarienummer
A4 ING:30
Start- och slutdatum
050101-111231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
RISE SICS
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Projektet syftar till utveckling av kunskap, användarvänliga metoder och mjukvaruverktyg som underlättar långvarig interaktion som stimulerar både medvetande och olika sinnen. Fokus är på funktioner som kommunicerar till alla våra sinnen och stödjer uttryck och upplevelser samt möjliggör utbyte av upplevelser, dynamisk interaktion, byggd på överenskomna signaler. Adresserad domän är människa-maskin kommunikation i mobila och inbyggda system.Projektet skall leda till teoretisk och praktisk kunskap, verktyg för ”social computing” , nya metoder för användarorientering och utveckling samt utvärdering av demonstratorer. Området är nytänkande och synnerligen tvärvetenskapligt. Det bedöms ha stor strategisk relevans för användning bl a inom utveckling av e-handel och e-learning vid sidan av spel och lek.

Populärvetenskaplig beskrivning