Hoppa till innehåll
EN In english

Mobila enheters utnyttjande av gallrings- och koherensalgoritmer

Diarienummer
A4 ING:23
Start- och slutdatum
050101-121231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Lund University
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

projektet avser tredimensionell grafik på mobila enheter. Exempel på applikationer är användarinterface i t ex spel, kartapplikationer m m. De mobila lösningarna med batteridrift kräver algoritmer med låg energiförbrukning dessutom krävs små utrymmen trots att extremt hög bildkvalitet efterfrågas. Forskningsområdet är nytt, det finns få andra forskare inom fältet, Akenine-Möller har bl a svårt att rekrytera postdoktorer eftersom det finns så få disputerade inom avancerad grafik för mobila enheter, men han har inga problem att hitta skickliga doktorander, hans område intresserar många unga begåvningar. Den strategiska relevansen inom området avancerade mobila system är mycket hög. Intresset för området är stort p g a den exploderande marknaden för mobil telefoni och kommunikation.

Populärvetenskaplig beskrivning