Hoppa till innehåll
EN In english

Design av engagerande informationsteknik

Diarienummer
FFL09-0103
Start- och slutdatum
110101-161231
Beviljat belopp
8 730 000 kr
Förvaltande organisation
RISE Interactive Institute
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Projektet Design av engagerande informationsteknik (DEIT) syftar till att ta fram en ny designfilosofi för utformning av informationsteknik som baseras på mänskligt engagemang. DEIT ämnar (1) ta fram ny kunskap, välgrundade teorier, metoder och tekniker som visar på fördelarna med denna nya designfilosofi. Dessa kommer att bygga på resultat från samtida teknikfilosofi, klassiskt fenomenologiskt tänkande och från designteori och designpraktik, samt (2) designa och implementera ett antal prototyper av nya mjuk- och hårdvarusystem som på olika sätt visar hur informationsteknik kan utformas för att erbjuda användarna möjlighet till ökat engagemang. DEIT syftar således till att både resultera i teoretisk och praktisk kunskap kring användning av informationsteknik och hur olika designfilosofier kan användas för att påverka utformningen av denna teknik i olika riktningar. DEIT kommer också att resultera i ett antal nya och förbättrade användarcentrerade designmetoder och –tekniker, samt i ett antal nya, framtidsorienterade forskningsprototyper. DEIT:s resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter inom människa-datorinteraktion (MDI), interaktionsdesign samt närliggande områden, t.ex. informatik och datavetenskap. Men DEIT:s olika resultat kommer också att kunna användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt än idag tillvaratar användarnas behov, önskemål och förväntningar.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet Design av engagerande informationsteknik (DEIT) syftar till att ta fram en ny s.k. designfilosofi, dvs. ett nytt sätt att tänka kring utformning av informationsteknik. Det nya synsättet som projektet vill ta fram baseras bl.a. på idén om mänskligt engagemang som oerhört viktigt i relation till användning av IT-produkter. Begrepp som studerats och hanterats inom filosofi och andra områden har dock inte på något medvetet och strukturerat sätt legat till grund för utformning av informationsteknik. DEIT-projektet vill därför ta fram ny kunskap, välgrundade vetenskapliga teorier, metoder och mer praktiska designtekniker som visar på fördelarna med att använda engagemang som vägledande begrepp, snarare än t.ex. användbarhet eller effektivitet som är det traditionella, när ny informationsteknik tas fram av ingenjörer, programmerare och andra tekniker. Tankarna inom DEIT bygger på resultat från samtida teknikfilosofi, klassiskt fenomenologiskt tänkande (en avdelning inom filosofin), samt från designteori och designpraktik. Utöver själva designfilosofin vill projektet samtidigt testa och utvärdera ett antal forskningsprototyper, dvs. helt nya mjuk- och hårdvarusystem, som på olika sätt visar hur informationsteknik kan utformas för att erbjuda användarna möjlighet till ökat engagemang. DEIT kommer alltså att resultera i både teoretisk och praktisk kunskap kring användning av informationsteknik och hur olika designfilosofier kan användas för att påverka utformningen av denna teknik i olika riktningar. Vi tror att DEIT:s resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter inom människa-datorinteraktion (MDI), interaktionsdesign samt närliggande forsknings- och utbildningsområden, t.ex. informatik och datavetenskap. Men DEIT:s olika resultat kommer också att kunna användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt än idag tillvaratar användarnas behov, önskemål och förväntningar.