Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Industrial PhD 2017

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ID17-0011 Terahertsteknik för tillverkning av moderna läkemedel IT 171201 – 230531 2 500 000
ID17-0030 Hudtillväxt och sårläkning ex vivo BT 171201 – 171231 0
ID17-0055 En miljövänlig beläggning för effektivare sågning av trä MV 171201 – 240331 2 500 000
ID17-0060 Serial crystallography for pharmaceutical compound screening BT 171201 – 250531 2 500 000
ID17-0072 Implementering av kryptoalgoritmer säkra mot kvantdatorer MB 171201 – 171231 0
ID17-0078 Inkapslade additiva kärnbränslen MV 171201 – 230630 2 500 000
ID17-0079 Ultra-hög tillförlitlighet och motståndskraft i CPS IT 180101 – 221231 2 500 000
ID17-0097 Mikro-tomografi med Röntgen faskontrast BT 180101 – 230731 2 500 000
ID17-0100 Nya orala läkemedelsformuleringar för komplexa terapier LV 180201 – 241130 2 500 000
ID17-0101 Halvledar-sändtagare för multinivå-modulering IT 180101 – 181231 0
ID17-0107 Cyclofiliners betydelse för levercancer LV 171201 – 221130 2 500 000
ID17-0114 Inlärningsbaserad hårdvarudesign för 5G IT 180101 – 221231 2 500 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt