Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Konferensbidrag 2013

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
KB13-0003 Resebidrag till vetenskaplig workshop i Korea BT 130501 – 130731 13 427
KB13-0004 Ytbeläggningar och nanopartiklar mha pulsade plasman MV 130501 – 130731 2 798
KB13-0005 Nanomaterial för energi applikationer MV 130611 – 130613 14 183
KB13-0010 Avbildningsteknik för genuttryck i hjärnan BT 130501 – 130731 30 000
KB13-0014 Blå Ljusemitterare baserade på Pyramidala Kvantprickar MV 130501 – 130731 811
KB13-0015 individualiserade biosensorer BT 130501 – 130731 2 083
KB13-0016 Ytaktiva material för teknologi och hälsa. MV 130501 – 130731 0
KB13-0017 Förbättra robusthet inom inbyggda och autonoma system IT 130501 – 130731 13 247
KB13-0019 Energi-effektiva kretsar och system-på-chip för framtid ICT IT 130501 – 130731 30 000
KB13-0028 Igenkänning av biologiska rörelser och intentioner IT 130501 – 130731 2 779
KB13-0031 Deltagande i Korea-Sverige workshop LV 130501 – 130731 8 130
KB13-0033 IC Technologies i Intelligenta Transportsystem IT 130501 – 130731 189
KB13-0035 IKT forskning med Korea-samarbete IT 130501 – 130731 1 477
KB13-0037 SiC - Halvledarmaterial för Energibesparande Kraftelektonik MV 130501 – 130731 17 574
KB13-0040 Protein strukturbestämning: Bioinformatik och dynamik BT 130610 – 130614 11 150
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt