Hoppa till innehåll
EN In english

Mjukvaruabstraktioner för heterogena multiprocessorer

Diarienummer
RIT10-0033
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
19 715 631 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Paradigmskiftet mot flerkärniga mikroprocessorer har lett till ett dilemma för mjukvaruindustrin. Mjukvara måste numera utvecklas för att explicit utnyttja parallellism. Detta är svårt och tidsödande. Om parallellism inte kan gömmas kommer det att minska produktiviteten hos mjukvarukonstruktörer vilket kan hota hela mjukvaruindustrin. Det föreslagna forskningsprogrammet vill lösa detta problem genom att angöra till en vision i vilken parallellism döljs i återanvändbara mjukvarukomponenter. De koncept som kommer att utvecklas inom programmet utnyttjar egenskaper hos hårdvaran såväl som nya rön kring låsfria datastrukturer och generiska algoritmer för att bygga återanvåndbara och anpassningsbara mjukvarukomponenter som kan integreras i vanliga programspråk (t ex C++ och Java). Detta lämnar mjukvarukonstruktören i fred att fokusera på att skapa nya funktioner istället för att anpassa mjukvaran för kommande generationer av alltmer heterogena flerkärniga processorer. Forskningsprogrammet utbildar fem doktorer som har specialkompetens att bygga abstraktioner som döljer parallellism i givna applikationsdomäner. Forskningsprogrammet syftar till att demonstrera att parallellism verkligen kan döljas så att produktiviteten kan ökas för tre områden: telekommunikation, modellering och konstruktion av fordon och multimedia. Flera mjukvaruföretag kommer att delta i programmet och kommer att vara värdar då doktoranderna tillämpar utvecklade koncept på deras tillämpningar.

Populärvetenskaplig beskrivning

Paradigmskiftet mot flerkärniga mikroprocessorer har lett till ett dilemma för mjukvaruindustrin. Mjukvara måste numera utvecklas för att explicit utnyttja parallellism. Detta är svårt och tidsödande. Om parallellism inte kan gömmas kommer det att minska produktiviteten hos mjukvarukonstruktörer vilket kan hota hela mjukvaruindustrin. Det föreslagna forskningsprogrammet vill lösa detta problem genom att angöra till en vision i vilken parallellism döljs i återanvändbara mjukvarukomponenter. De koncept som kommer att utvecklas inom programmet utnyttjar egenskaper hos hårdvaran såväl som nya rön kring låsfria datastrukturer och generiska algoritmer för att bygga återanvåndbara och anpassningsbara mjukvarukomponenter som kan integreras i vanliga programspråk (t ex C++ och Java). Detta lämnar mjukvarukonstruktören i fred att fokusera på att skapa nya funktioner istället för att anpassa mjukvaran för kommande generationer av alltmer heterogena flerkärniga processorer. Forskningsprogrammet utbildar fem doktorer som har specialkompetens att bygga abstraktioner som döljer parallellism i givna applikationsdomäner. Forskningsprogrammet syftar till att demonstrera att parallellism verkligen kan döljas så att produktiviteten kan ökas för tre områden: telekommunikation, modellering och konstruktion av fordon och multimedia. Flera mjukvaruföretag kommer att delta i programmet och kommer att vara värdar då doktoranderna tillämpar utvecklade koncept på deras tillämpningar.