Hoppa till innehåll
EN In english

E2E Clouds, End-to-End Distribuerade Moln

Diarienummer
RIT10-0043
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
25 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The E2E-cloud project proposes to develop a distributed and federated cloud infrastructure that meets the challenge of scale and performance for data-intensive services by aggregating, provisioning and managing computational, storage and network resources from multiple centers and providers. It is an open, secure and integrated network, storage and computing infrastructure where different nodes are owned by different organizations and organizations may combine the role of provider and user. The management of network resources is integrated with the management of computation and storage enabling good performance of applications running across multiple centers, as well as timely and efficient delivery of content to end-users encouraging further digital convergence between Telco, Media and ICT. The E2E-Cloud is based on an open, self-managing decentralized architecture, aggregating and managing distributed resources in a secure and fault-tolerant manner. It will facilitate the construction of novel data-intensive and media-intensive Internet services that use resources on-demand in short intense bursts, using and generating massive amounts of data. Together with industrial collaborators a number of demonstrators will be developed to test, evaluate and illustrate the E2E-Cloud platform, ranging from telecom to media production and distribution, large scale analysis of Web content, and software testing as a service.

Populärvetenskaplig beskrivning

E2E Clouds vision är att skapa en systemplattform och infrastruktur som stödjer beräknings-, lagrings- och kommunikationskrävande tillämpningar och tjänster. Ett exempel på en sådan tillämpning är direktsänd och individanpassad TV som skall kunna ses både på mobila terminaler över trådlösa nätverk och på högupplösta 3D-skärmar utan onödiga fördröjningar. Ett annat exempel är distribuerad dataanalys av stora informationsflöden från spridda datakällor, för att förstå och förutsäga spridningen av en epidemi eller att hitta dolda sammanhang och avvikelser i stora system eller marknader. Idén med det resulterande systemet är att det skall skapa utrymme för olika sorters aktörer samt förutsättningar för en marknad där en naturlig konkurenssituation uppstår. Aktörerna tillhandahåller beräknings, lagrings och nätverks-resurser. Systemet tillhandahåller och fördelar dessa resurser optimalt och kostnadseffektivt till tillämpningar på högre nivåer. Ibland är det optimalt att flytta data till beräkningen, ibland tvärt om. Tanken är även att skapa förutsättningar för intressenter som ibland är konsumenter men som normalt tillhandahåller resurser. Dvs, då man har överkapacitet säljer man, annars köper man. Ett specifikt problem som kommer att adresseras av projektet är att kunna hantera tjänster med kraftigt varierande resursbehov. Systemet kommer att utformas så att det snabbt kan reagera på plötsliga ändringar i resursbehov genom att göra nödvändig omplanering av tillgängliga resurser. Förutom att hantera omedelbara behov på ett effektivt sätt utnyttjar systemet även lediga resurser såsom outnyttjad nätverkskapacitet till att exempelvis fördistribuera media. En viktig aspekt av systemet är att det introducerar en möjlighet att lagra data i nätet. Detta behövs för att kunna möta interaktiva tjänsters krav på korta fördröjningar. Samma funktionalitet leder dessutom till ett mer effektivt utnyttjande av nätverksresurser eftersom samma innehåll inte behöver transporteras genom nätverket flera gånger. Detta problem är speciellt vanligt i dagens distribution av TV-media. Möjligheten att lagra data i nätet har även andra fördelar. Eftersom det finns kopior av data lagrad nära konsumenten behöver inte källan till informationen ständigt kontaktas. Det blir alltså en rejäl avlastning av informationskällan och nätet som leder fram till den.