Hoppa till innehåll
EN In english

E2E Clouds, End-to-End Distribuerade Moln

Diarienummer
RIT10-0043
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
25 000 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

E2E-cloud ska utveckla en distribuerad och federerad cloud-infrastruktur som klarar kraven på skalbarhet och effektivitet hos dataintensiva tjänster. Det sker genom att utnyttja och styra beräknings-, lagrings- och nätverkskapacitet från flera leverantörer samtidigt. E2E är en öppen och säker infrastruktur där noder ägs och nyttjas av olika organisationer. Nätverksresurser hanteras gemensamt med beräknings- och lagringsresurserna vilket ger god prestanda för tjänster som nyttjar resurser i olika delar av molnet samtidigt. Det möjliggör effektiv leverans med låg fördröjning av media till slutanvändarna, vilket främjar s.k. "konvergens", skapandet av en gemensam tele-, media- och datainfrastuktur. E2E-cloud kommer att kunna leverera media- och dataintensiva tjänster till låga priser och med bibehållen efterfrågad kvalitet över flera domäner i nätverket, med hjälp av endast ett fåtal protokoll. Det baseras på en öppen, självhanterade decentraliserad arkitektur som samlar och hanterar distribuerade resurser säkert och feltolerant. Det underlättar utvecklandet av nya data- och mediaintensiva Internet-tjänster som använder resurser under korta, intensiva perioder för att behandla och skapa väldiga datamängder. Tillsammans med industripartners ska ett flertal demonstratorer utvecklas för att pröva, utvärdera och illustrera E2E-cloud. Demonstratorerna berör telekom, media produktion och distribution, storskalig analys av web-innehåll, och mjukvarutestning som service.

Populärvetenskaplig beskrivning

E2E Clouds vision är att skapa en systemplattform och infrastruktur som stödjer beräknings-, lagrings- och kommunikationskrävande tillämpningar och tjänster. Ett exempel på en sådan tillämpning är direktsänd och individanpassad TV som skall kunna ses både på mobila terminaler över trådlösa nätverk och på högupplösta 3D-skärmar utan onödiga fördröjningar. Ett annat exempel är distribuerad dataanalys av stora informationsflöden från spridda datakällor, för att förstå och förutsäga spridningen av en epidemi eller att hitta dolda sammanhang och avvikelser i stora system eller marknader. Idén med det resulterande systemet är att det skall skapa utrymme för olika sorters aktörer samt förutsättningar för en marknad där en naturlig konkurenssituation uppstår. Aktörerna tillhandahåller beräknings, lagrings och nätverks-resurser. Systemet tillhandahåller och fördelar dessa resurser optimalt och kostnadseffektivt till tillämpningar på högre nivåer. Ibland är det optimalt att flytta data till beräkningen, ibland tvärt om. Tanken är även att skapa förutsättningar för intressenter som ibland är konsumenter men som normalt tillhandahåller resurser. Dvs, då man har överkapacitet säljer man, annars köper man. Ett specifikt problem som kommer att adresseras av projektet är att kunna hantera tjänster med kraftigt varierande resursbehov. Systemet kommer att utformas så att det snabbt kan reagera på plötsliga ändringar i resursbehov genom att göra nödvändig omplanering av tillgängliga resurser. Förutom att hantera omedelbara behov på ett effektivt sätt utnyttjar systemet även lediga resurser såsom outnyttjad nätverkskapacitet till att exempelvis fördistribuera media. En viktig aspekt av systemet är att det introducerar en möjlighet att lagra data i nätet. Detta behövs för att kunna möta interaktiva tjänsters krav på korta fördröjningar. Samma funktionalitet leder dessutom till ett mer effektivt utnyttjande av nätverksresurser eftersom samma innehåll inte behöver transporteras genom nätverket flera gånger. Detta problem är speciellt vanligt i dagens distribution av TV-media. Möjligheten att lagra data i nätet har även andra fördelar. Eftersom det finns kopior av data lagrad nära konsumenten behöver inte källan till informationen ständigt kontaktas. Det blir alltså en rejäl avlastning av informationskällan och nätet som leder fram till den.