Hoppa till innehåll
EN In english

Samverkande lokalisering

Diarienummer
RIT10-0051
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
17 965 363 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The theory on localization in wireless networks has matured during the past two decades. There are today a few very well spread solutions such as GPS and Google maps, but the need for accurate position is still an enabler for new functions and services in a range of applications. The literature on localization in wireless systems has so far almost exclusively focused on determining the position of one user in a fixed network in real-time. We want to pursue research on cooperative localization, where the users and the network together solve the localization problem. We will take a holistic approach to cooperative localization in the following general areas: 1. Spatial-temporal mapping of the radio environment. 2. Relative positioning of vehicles 3. Smoothing solutions for future operation and maintenance systems in self-organizing networks. 4. Instantly deployed wireless networks for crises, secured and underground areas. Our demonstrators are based on software solutions, that utilize existing sensors and information, which in turn are provided by propriatry software, where system integration is a crucial part. We address issues central for networks, embedded systems, autonomous systems and operation and maintenance. The demonstrators are in the areas of telecommunication, transportation and national security.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi är idag vana vid att ha lättillgänglig information om var vi befinner oss via konsumentprodukter som navigationssystem i bilen, Google Maps i mobilen och kanske en löparklocka i motionsspåret. Positionen räknas ut i inbyggd programvara baserat på radioinformation. Google Maps är ett lysande exempel på kreativa lösningar, där satellitnavigering används vid fri sikt (när användaren accepterar energiåtgången), WiFi från trådlösa nätverk används nära bebyggelse och information från mobilsystem används när varken GPS eller WiFi finns tillgängligt. Detta ger en global täckning med varierande noggrannhet. Forskningen har hittills styrts av dagens lokaliseringsbehov där vi vill få information i realtid för en användare i taget i existerande radionätverk. Vi vill föra teorin framåt genom att studera samverkande lokalisering, där användarna stöttar varandra. Vi vill studera tillämpningar inom service och underhåll för mobilsystem där efteranalys av kritiska händelser ska göras för att optimera systemprestanda. Vidare vill vi studera säkerhetskritiska tillämpningar efter katastrofer, för skydd av infrastruktur och för lokalisering av personal i gruvor, där det finns behov av snabbt utplacerade radionät. Dessutom ingår ett par demonstratorprojekt inom transportsektorn där fordon samverkar för noggrann relativ lokalisering, för att kunna köra fordonskolonner med 1 meters avstånd (stora energibesparingar) samt flygplan i gruppformation (säkerhet och nya funktioner).