Hoppa till innehåll
EN In english

Samverkande lokalisering

Diarienummer
RIT10-0051
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
17 965 363 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Lokalisering i trådlösa nätverk har varit i aktivt forskningsområde under några dekader, och det finns idag ett fåtal mycket väl spridda lösningar så som GPS och Google Maps. Behovet av noggrann positionering är fortfarande stort för många nya produkter och tjänster. Litteraturen behandlar utförligt hur positionen för en användare i ett existerande trådlöst nätverk ska beräknas i realtid. Vi föreslår forskningsprojekt inom samverkande lokalisering, där en grupp av användare samarbetar för att lösa lokaliseringsproblemet, med följande huvudinriktningar: 1. Spatiala och temporala modeller av radiomiljön. 2. Relativ positionering av fordon. 3. Glättade (off-line) positionsskattning för framtida själv-organiserande mobiltelefonssystem. 4. Snabbt utplacerbara trådlösa sensornätverk för säkerhet-, kris- och underjords-tillämpningar. De föreslagna demonstratorerna baseras på mjukvarulösningar där existerande sensorer och information används. Denna information kan komma från tredjepartsmjukvara, där befintligt datagränssnitt måste användas. Demonstratorerna ligger inom områdena nätverk, inbyggda system, autonoma system och service och underhåll, inom tillämpningsområdena telekommunikation, transport och nationell säkerhet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi är idag vana vid att ha lättillgänglig information om var vi befinner oss via konsumentprodukter som navigationssystem i bilen, Google Maps i mobilen och kanske en löparklocka i motionsspåret. Positionen räknas ut i inbyggd programvara baserat på radioinformation. Google Maps är ett lysande exempel på kreativa lösningar, där satellitnavigering används vid fri sikt (när användaren accepterar energiåtgången), WiFi från trådlösa nätverk används nära bebyggelse och information från mobilsystem används när varken GPS eller WiFi finns tillgängligt. Detta ger en global täckning med varierande noggrannhet. Forskningen har hittills styrts av dagens lokaliseringsbehov där vi vill få information i realtid för en användare i taget i existerande radionätverk. Vi vill föra teorin framåt genom att studera samverkande lokalisering, där användarna stöttar varandra. Vi vill studera tillämpningar inom service och underhåll för mobilsystem där efteranalys av kritiska händelser ska göras för att optimera systemprestanda. Vidare vill vi studera säkerhetskritiska tillämpningar efter katastrofer, för skydd av infrastruktur och för lokalisering av personal i gruvor, där det finns behov av snabbt utplacerade radionät. Dessutom ingår ett par demonstratorprojekt inom transportsektorn där fordon samverkar för noggrann relativ lokalisering, för att kunna köra fordonskolonner med 1 meters avstånd (stora energibesparingar) samt flygplan i gruppformation (säkerhet och nya funktioner).