Hoppa till innehåll
EN In english

Säkerhetsanalys för förutsägbara programvaruintensiva system

Diarienummer
RIT10-0070
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
17 988 572 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Västerås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Svenska företag, bla ABB, Saab, Scania och Volvo, utvecklar och marknadsför med stor framgång säkerhetskritiska inbyggda system. Deras produkter är programvaruintensiva komplexa system, dyra att utveckla, och för vilka effektiva utvecklingsmetoder är en av de absolut största utmaningarna, inte minst pga internationell konkurrens och snabb teknisk utveckling som ställer krav på ständiga förbättringar. Samtidigt ökar myndighetskraven på certifiering och fokus i certifieringsstandarderna förskjuts mot produkternas egenskaper (från fokus på de processer som används), vilket leder till nya utmaningar i kvalitetssäkringsarbetet. Forskningen inom SYNOPSIS syftar till ökad effektivitet och förkortad ”time-to-market” genom kompositionell certifiering av säkerhetskritiska inbyggda system. Det grundläggande angreppssättet bygger på ny disciplinär forskning om komponentkontrakt, parametriserad verifiering och analys av beteendeinterferens, tillsammans med systemorienterad forskning om argumentering kring säkerhetsfall, samordnad utveckling och certifiering, samt evidensbaserad robusthetstestning. Den förväntade effektiviteten och kortade tid till marknad kommer att öka konkurrenskraften och bana väg för en branschöverskridande marknad för programvarukomponenter kvalificerade för certifiering. De branscher SYNOPSIS i huvudsak adresserar är tunga fordon, entreprenadmaskiner, flyg och tåg. Fallstudier inom dessa branscher kommer att utgöra ryggraden i den demonstrator som planeras.

Populärvetenskaplig beskrivning

Många svenska företag, bl.a. ABB, Saab, Scania och Volvo utvecklar och marknadsför produkter som styrs av inbyggda datorer, så kallade inbyggda system. Eftersom dessa produkter opererar i miljöer där människor vistas så ställs höga krav på produkternas tillförlitlighet och säkerhet. De inbyggda datorsystemen är komplexa och innehåller ofta miljontals rader programkod, vilket ställer höga krav på effektiviteten hos de metoder som används för att utveckla programvaran. Detta accentueras ytterligare av en ökande internationell konkurrens och en snabb teknisk utveckling. Samtidigt ökar myndigheternas krav på företagen när det gäller att säkerställa produkternas kvalitet genom certifiering, vilket också ökar kostnaderna. Forskningen inom SYNOPSIS syftar till att öka effektiviteten och förkorta utvecklingstiden för säkerhetskritiska produkter med inbyggda datorsystem. Projektet kommer att utveckla nya metoder för kvalitetssäkring och certifiering. Den stora nyheten med dessa metoder är att de gör det möjligt att direkt härleda produktens kvalitet från egenskaperna hos de ingående komponenterna. Detta underlättar återanvändning av komponenter mellan olika produkter, eftersom en stor del av kvalitetssäkrings- och certifieringsarbetet kan återanvändas. Resultatet blir såväl sänkta kostnader som kortare utvecklingstid. Dessutom underlättas återanvändning av komponenter mellan olika branscher. Detta förväntas skapa basen för en branschöverskridande marknad för programvarukomponenter som är kvalificerade för certifiering, vilket kommer att innebära nya affärsmöjligheter för såväl mindre företag med begränsade möjligheter till egen programvaruutveckling som för företag specialiserade på utveckling av certifierbara komponenter. I samarbete med tågutvecklaren Bombardier, lastbilstillverkaren Volvo och flygplanstillverkaren Saab så kommer vi att demonstrera och utvärdera våra metoder i industriella miljöer.