Hoppa till innehåll
EN In english

Säkerhetsanalys för förutsägbara programvaruintensiva system

Diarienummer
RIT10-0070
Start- och slutdatum
110901-170831
Beviljat belopp
17 988 572 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Västerås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Swedish companies such as ABB, Saab, Scania, and Volvo have a competitive edge in the safety-relevant embedded systems domain. Their products are by and large software-intensive with high complexity and large costs. Efficient development methods for these systems pose a key industrial challenge, particularly in light of the tough international competition and rapid technical development. At the same time, increased requirements for certification from legislation, together with the perceived trend towards 'product-oriented' standards (from 'process-oriented' ones), demand fundamental paradigm shifts in the certification perspectives. SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems. The fundamental approach is built upon new disciplinary research in component contracts, parameterized verification, and behavioural interference analysis, together with system-oriented research on safety case argumentations, co-development processes and provision of evidences based on testing of system robustness. The resulting efficiency and reduced time to market will increase competitiveness and pave the way for a cross-domain market for software components qualified for certification. The industrial domains targeted are within heavy-vehicles, construction equipment, avionics, and rail, and suitable use cases from industrial partners will form the backbone of the demonstrator planned.

Populärvetenskaplig beskrivning

Många svenska företag, bl.a. ABB, Saab, Scania och Volvo utvecklar och marknadsför produkter som styrs av inbyggda datorer, så kallade inbyggda system. Eftersom dessa produkter opererar i miljöer där människor vistas så ställs höga krav på produkternas tillförlitlighet och säkerhet. De inbyggda datorsystemen är komplexa och innehåller ofta miljontals rader programkod, vilket ställer höga krav på effektiviteten hos de metoder som används för att utveckla programvaran. Detta accentueras ytterligare av en ökande internationell konkurrens och en snabb teknisk utveckling. Samtidigt ökar myndigheternas krav på företagen när det gäller att säkerställa produkternas kvalitet genom certifiering, vilket också ökar kostnaderna. Forskningen inom SYNOPSIS syftar till att öka effektiviteten och förkorta utvecklingstiden för säkerhetskritiska produkter med inbyggda datorsystem. Projektet kommer att utveckla nya metoder för kvalitetssäkring och certifiering. Den stora nyheten med dessa metoder är att de gör det möjligt att direkt härleda produktens kvalitet från egenskaperna hos de ingående komponenterna. Detta underlättar återanvändning av komponenter mellan olika produkter, eftersom en stor del av kvalitetssäkrings- och certifieringsarbetet kan återanvändas. Resultatet blir såväl sänkta kostnader som kortare utvecklingstid. Dessutom underlättas återanvändning av komponenter mellan olika branscher. Detta förväntas skapa basen för en branschöverskridande marknad för programvarukomponenter som är kvalificerade för certifiering, vilket kommer att innebära nya affärsmöjligheter för såväl mindre företag med begränsade möjligheter till egen programvaruutveckling som för företag specialiserade på utveckling av certifierbara komponenter. I samarbete med tågutvecklaren Bombardier, lastbilstillverkaren Volvo och flygplanstillverkaren Saab så kommer vi att demonstrera och utvärdera våra metoder i industriella miljöer.