Hoppa till innehåll
EN In english

ICT-PSI: ICT-platform för hållbara infrastrukturer

Diarienummer
RIT10-0080
Start- och slutdatum
110901-160831
Beviljat belopp
18 430 000 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The project aims to develop core ICT algorithms for operation of large-scale infrastructure, such as networks for distribution of water or electrical power. Special attention is given to functionality for detecting and recovering from critical operating conditions due sudden disturbances. Performance measures include economical and environmental criteria, while information sources include measurements from a large number of sensors with varying accuracy, reliability and availability. The demonstrator is a simulator devoted to stabilization of the electrical power transmission network in southern Sweden operating near capacity limits. Advances in actuation technology relevant for our demonstrator include the Southwest DC link scheduled for full operation in 2015 and the new electricity meters installed at all electricity customers. The proposed research on a corresponding ICT platform would make it possible to fully utilize the added capacity to achieve optimal reliability, efficiency and safety to a minimal cost.

Populärvetenskaplig beskrivning

Elkraftsystemet är bland de största teknologiska objekt som byggts av mänskligheten. Samtidigt som det funnits under lång tid och vi i Sverige vant oss vid att (oftast) kunna lita på god försörjning av relativt billig (nåja) elkraft, står systemet inför stora aktuella utmaningar och möjligheter. Förnyelsebara energikällor, såsom vindkraft, uppvisar större tidsvariationer i tillgänglighet än traditionella kraftkällor. Försäljning av elkraft mellan regioner och länder sker också i högre och högre grad, och begränsningar i transportmöjligheter för el blir mer kännbara. Under 2011 kommer Sverige indelas i prisregioner, vilket kommer göra detta än mer tydligt för vanliga konsumenter. Förutom variationer i produktionen av energi så finns det variationer i konsumtionen. Dessa går också till viss del att påverka genom dynamisk prissättning. Det finns ett stort ekonomiskt och samhälleligt värde att systemet fungerar väl. Vi kommer i projektet ta fram nya metoder för att styra sådana här stora komplexa system med hjälp av datorer utplacerade i nätet. Vi kommer att ta fram en demonstrator, där vi kan analyserar vad som händer i en kritisk situation när södra Sverige drabbas av kraftigt bortfall av transportmöjligheter av elkraft från andra regioner. Projektet är ett samarbete mellan KTH och LTH, internationell expertis, samt industrikontakter inom elbranschen.