Hoppa till innehåll
EN In english

Strategic Mobility 2018

Ansökningsperiod
180410-180906
Bidragsperiod
2019-2020
Belopp (milj kr)
15.0
Handläggare

Beskrivning av utlysningen

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av Stiftelsens ansvarsområden. Från och med 2018 är programmet öppet även för forskare från offentlig sektor utanför akademin. The Swedish Foundation for Strategic Research has allocated SEK 15 million for a strategic mobility programme covering a period of two years. Each grant within the programme covers the salary of a researcher or equivalent person during an exchange service period of four to twelve months in another sector than the one in which the person is currently active. During the exchange period, the visiting researcher shall conduct strategic research within one of the Foundation’s spheres of responsibility. From 2018 the programme is also open for researchers within the public domain, outside the academia.

Fullständig utlysningstext (pdf):
Svenska
Engelska

  Sökt Beviljat Beviljat i procent
Totalt antal ansökningar 24 14 58%
Livsvetenskaperna 5 4 80%
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna 0 0 0%
Materialvetenskap och materialteknologier 7 5 71%
Informations-, kommunikations- och systemteknik 8 4 50%
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik 4 1 25%
Övrigt 0 0 0%
Kvinnliga huvudsökande 3 2 67%
Manliga huvudsökande 21 12 57%
Visa projekt