Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategic Mobility 2018

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM18-0010 5G V2X-Kommunikation för Fordonståg IT 190101 – 201231 1 167 050
SM18-0017 Strategisk mobilitet nya gröna tenside för protein läkemedel LV 190101 – 201231 628 831
SM18-0022 Multiskalmodellering för optimering av transformatorer MV 190101 – 211231 639 530
SM18-0026 Advancerad data analys inom fotboll MB 190101 – 210331 1 445 864
SM18-0027 Karakterisering av en ny fogningsteknologi för metaller MV 190301 – 201231 1 099 427
SM18-0028 Optimera genomisk selektion i praktisk växtförädling LV 190301 – 191231 197 714
SM18-0033 Hög pålitlig låg latent industriell trådlös kommunikation IT 190101 – 210831 900 000
SM18-0036 Läck-strömmar i polymera elektrolyter MV 190101 – 201231 738 000
SM18-0038 Spridningsfenomen och bildbehandling för undervattensakustik IT 190101 – 221231 854 986
SM18-0039 EM-egenskaper av material tillverkade med 3D-skrivare MV 190101 – 191231 339 228
SM18-0040 Högentropimaterial för ren energiteknologi MV 190101 – 201231 1 500 000
SM18-0041 Defekter i diabetes: Identifiering och behandling LV 190101 – 211231 777 000
SM18-0042 Optimerat kalvningsintervall LV 190101 – 221231 1 200 545
SM18-0044 Låglatent moln-baserade radioaccessnät som möjliggör IIoT IT 190301 – 201231 917 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt