Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Adjunct Professor 2020

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
APR20-0004 Radioterapiteknologi till hjälp för cancer patienter Munck af Rosenschold, Per BT 220101 – 270430 1 500 000
APR20-0012 Virtuella kliniska prövningar för fotonräknande spektral-CT Fredenberg, Erik BT 220401 – 280330 1 499 994
APR20-0021 Kopplade processer i berggrunden för hållbar infrastruktur Selroos, Jan-Olof Öv 210701 – 270630 883 923
APR20-0023 Gör trådlös kritisk kontroll säker och motståndskraftig Pang, Zhibo IT 210501 – 270430 1 500 000
APR20-0025 Polymer isolation för ett grönare elektrisk nät Unge, Mikael MV 210501 – 270430 1 500 000
APR20-0029 In-situ /In-operando undersökningsmetoder för bearbetning M´Saoubi, Rachid MV 210501 – 270430 1 493 500
APR20-0030 Förståelse och prediktion av inhalationsformuleringar Thalberg, Kyrre BT 210501 – 240930 750 000
APR20-0035 Ett nytt sätt att studera diagnostisk radiologi Kaijser, Magnus LV 210501 – 270430 1 499 000
APR20-0049 Teknologier för hög-kapacitets single cell multi-omik. Fredriksson, Simon BT 210501 – 270430 1 374 450
APR20-0050 Beräkningsmekanik av polymera material Gutkin, Renaud MV 220101 – 271231 1 458 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt