Hoppa till innehåll
EN In english

Serendipity - Säkra och pålitliga plattformar för autonomi

Diarienummer
RIT17-0009
Projektledare
Sjödin, Mikael
Start- och slutdatum
180301-230228
Beviljat belopp
28 000 000 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Västerås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

To take full advantage of our increasingly connected and autonomous world, we need technologies to build platforms that are secure and dependable by design. We need security solutions developed not for a particular application area, but for connected, heterogeneous, time-sensitive cyber-physical systems and large-scale systems-of-systems. The security solutions need to be scalable and adapted to an open environment where nodes, services and users vary over time. The timely and continuously available security services need to be maintained and should remain transparent to the user. Traditional dependable platforms are designed to provide dependable service, including features such as redundancy-based fault tolerance, self-monitoring, self-healing, and self-reconfiguring. We claim that security and safety can be addressed in a uniform manner based on these features, since, if used properly, they could be suitable to discover and neutralize intruders and adversaries. In Serendipity, we will develop new technologies and a platform for safety-critical connected cyber-physical systems that leverage existing techniques for dependable systems and augment them with scalable security solutions for open and heterogeneous systems.

Populärvetenskaplig beskrivning

Cyberfysiska system är tekniska system som kopplar samman datorer, robotar och artificiell intelligens och som gör det möjligt för datorsystem att samverka med den fysiska världen. Sakernas internet består av cyberfysiska system, det vill säga inbyggda och intelligenta kontrollsystem som kan interagera med varandra och med sin omgivande miljö. Dessa uppkopplade system ligger till grund för en mängd framväxande och framtida smarta tjänster, och de kommer att medföra framsteg för en rad individanpassade tillämningar inom hälsoteknik, intelligenta transportsystem, smarta hem, smarta städer och uppkopplade industrier. För att få ut så mycket som möjligt av vår alltmer uppkopplade, automatiserade och självlärande värld behövs dock pålitlig och robust teknisk utrustning bestående av både hård- och mjukvara samt kommunikation sammankopplade i så kallade säkra plattformar. En plattform kan anses vara säker om den är pålitlig och har en inbyggd förmåga att hantera fel, både förväntade och oväntade. Ju mer uppkopplade de cyberfysiska systemen blir, desto högre blir kraven på säkerhet. För att klara av cyberattacker krävs dessutom att de säkra plattformarna ska klara av att hantera fel som orsakats avsiktligt i syfte att skada systemet, dess användare eller omgivande miljö. Vår styrka är att vi har lång erfarenhet av att utveckla säkra plattformar som kan hantera både förväntade och oväntade fel, och ändå tillhandahålla korrekt funktion i rätt tid. Den stora utmaningen, som projektet Serendipity härmed antar, är att säkerställa att plattformarna klarar av att hantera avsiktliga fel så att korrekt funktion kan erhållas i rätt tid utan att tumma på kvaliteten eller användbarheten i det cyberfysiska systemet.