Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Instrument, Technique and Method Development 2017

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ITM17-0003 Experimentell mikromekanik i tre dimensioner Hörnqvist Colliander, Magnus MV 190101 – 221231 5 574 716
ITM17-0014 En automatiserad plattform för kemisk avbildning Lanekoff, Ingela BT 190101 – 221231 7 991 490
ITM17-0034 Högtrycks Fotoelektronspektroskopi Amann, Peter MV 190101 – 210630 4 842 341
ITM17-0045 Kombinerade tekniker för katalysstudier Zetterberg, Johan MV 190101 – 231231 7 617 527
ITM17-0049 Instrument för elektrontunnelmätningar med hög hastighet Niklaus, Frank IT 190101 – 221231 7 999 326
ITM17-0056 Ämnesspecifik djupscanning för in situ 3D avbildning Ramser, Kerstin MV 190101 – 230630 6 849 100
ITM17-0079 Implanterbart bioimpedans-spektrometer Rusu, Ana IT 190101 – 221231 7 717 518
ITM17-0149 MAS MikroAcceleratorStruktur Center Hamberg, Mathias Öv 190101 – 191231 784 592
ITM17-0152 Optiskt system för kvantitativ 3D-avbildning av hela hjärnor Berrocal, Edouard BT 190101 – 221231 7 975 068
ITM17-0154 LARGEDYN Modellerings & simuleringsverktyg för stora system Fritzson, Peter MB 190101 – 221231 7 036 490
ITM17-0218 Innovativ experimentell modellering av dynamiska proteiner Agback, Peter BT 190101 – 221231 6 240 095
ITM17-0236 Ytreaktionsavbildning vid nära omgivande tryck Harding, Daniel MV 190101 – 230630 8 000 000
ITM17-0245 Robust metodik för studier av mänsklig metabolism Nilsson, Roland BT 190101 – 230630 7 569 261
ITM17-0246 Experimental Platform for Edge Computing Applications Gross, James IT 190401 – 230331 7 933 777
ITM17-0265 THz radar sensors Bryllert, Tomas IT 190101 – 231231 6 927 000
ITM17-0267 MRI-metod för att kvantifiera mikroskopisk heterogenitet Topgaard, Daniel BT 190101 – 221231 7 911 145
ITM17-0275 Utveckling av nanoinjektionsnålar för genetisk och epigeneti Prinz, Christelle MV 190101 – 231231 7 823 747
ITM17-0276 In-FORM: In-situ Fler-Parametrar Analys Plattform Unger, Eva MV 190101 – 230630 7 702 808
ITM17-0301 Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi Tai, Cheuk-Wai MV 190101 – 230630 7 998 920
ITM17-0309 Bakåtriktad lasring för fjärranalys Bood, Joakim MV 190101 – 230630 7 223 149
ITM17-0313 Utvidgning av Raman spektroskopi för gas analys in situ Brackmann, Christian Öv 190101 – 211231 4 024 148
ITM17-0316 Ramanspektroskopi för karakterisering av gränsskikt Ederth, Thomas MV 190101 – 230630 7 817 000
ITM17-0324 Modern, icke-lokal täthetsfunktionalteori for material Hyldgaard, Per MV 190101 – 221231 6 860 000
ITM17-0343 Kvantbegränsad kraftdetektion för svepprobemikroskopi Haviland, David MV 190101 – 221231 8 000 000
ITM17-0346 Superupplösande 4D-mikroskopi för biologisk avbildning Brismar, Hjalmar BT 190101 – 221231 5 650 432
ITM17-0375 AdaptoCell för användare på MAX IV Sigfridsson Clauss, Kajsa BT 190101 – 230630 7 754 750
ITM17-0384 Lever-on-chip för läkemedelstest och skräddarsydda läkemedel Beck Adiels, Caroline BT 190101 – 231231 7 999 155
ITM17-0431 Nya verktyg för in silico manipulation av nukleinsyror Reymer, Anna LV 190101 – 221231 4 900 000
ITM17-0432 Invers fotoemission med hög energiopplösning Liu, Xianjie MV 190101 – 231231 5 995 625
ITM17-0436 NMR-Lev: NMR-spektroskopi för leviterande material Bordes, Romain MV 190101 – 221231 7 991 200
ITM17-0455 Mjukvara för att studera snabb dynamik med frielektronlaser Ekeberg, Tomas BT 190101 – 221231 7 933 736
ITM17-0491 Multi-modal fluorescens-baserad in vivo imaging i IR-området Widengren, Jerker BT 190101 – 220630 8 000 000
ITM17-0505 CMOS Teknologi och kretsar för heterogen integration Hellström, Per-Erik IT 190101 – 221230 7 928 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt