Hoppa till innehåll
EN In english

Energy harvester and sensing for safety in autonomous car

Diarienummer
FID16-0055
Projektledare
Rusu, Cristina
Start- och slutdatum
180101-221231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
RISE Acreo Göteborg
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The overall objective of the ‘Energy Harvester and Sensing for Safety in Autonomous cars’ project is to develop a frequency tuneable and self-adapted energy harvester needed for wireless sensor systems. The focus is on design, simulation and fabrication of novel concepts of multi-transducer piezo-electromagnetic energy harvester (PEM) for powering components and for sensing the critical functions needed for the occupants’ safety for driverless cars. For this, piezoelectric (PE) and electromagnetic (EM) harvesters will be combined into one resonant structure allowing for higher efficiency and design flexibility. Electrical energy harvesting will be done continuously with both transducers leading to a broadband and frequency-tuneable vibration harvester adaptable to the time-varying excitation frequencies and amplitudes present in a car. The utilization of the piezoelectric harvester as adaptive safety sensor for occupant detection will be studied as well. In addition, EM transducer may be used as a synchronized trigger for optimal charge extraction from the PE generator allowing for much more effective power extraction compared to the state-of-the-art due to very precise peak charge detection. This electrodynamic trigger concept will be integrated as self-sufficient sensor and tested in wireless sensing, applications that are pursued by our partnerships, Autoliv Sweden AB, Chalmers University of Technical and ReVibe Energy.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt behandlar den dramatiskt ökande efterfrågan på framtida billiga energieffektiva autonoma sensorsystem, genom att utveckla skräddarsydda och självadapterande energiskördare (energy harvester) med avstämbar frekvens som är kapabel att försörja trådlösa sensorsystem. Sådana smarta autonoma sensorer är tänkta att etablera högintelligenta nätverk eller en "Internet of Things" för avkänning, övervakning och kontroll av omgivningen. Det övergripande målet är forskning, utveckling av en banbrytande integrerade energi harvesting i ett integrerat system, där sensor funktionalitet, energi skörd, och power management ingår, och därmed ersätta batterier med en mer hållbar lösning. Idag finns det ingen sådan lösning på marknaden. Därför bedömer vi det slutliga resultatet av detta projekt som banbrytande resultat, vilket tar det svenska självförsörjande trådlösa sensortekniken ett stort steg framåt.