Hoppa till innehåll
EN In english

THz-metrologi för moderna trådlösa system

Diarienummer
FID17-0040
Projektledare
Hedekvist, Per Olof
Start- och slutdatum
190101-231231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
RISE Borås
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Det finns ett stort behov av att utveckla ny metrologi vid terahertz (THz) frekvenser, för att möta behoven av spårbarhet vid mätningar av S-parametrar. Syftet med detta projekt är därför att utveckla metoder för noggrann och spårbar karakterisering av material, komponenter och system i THz-frekvensområdet med kända mätosäkerheter. De specifika vetenskapliga och tekniska målen för denna forskning är: o Detaljerad osäkerhetsanalys med analys av hur tillverkningstoleranser, variationer i omgivningsförhållanden, kalibreringsmetoder m.m. påverkar mätosäkerheten hos S-parametrar upp till 1,5 THz; o Optimera kalibreringsmetoder för lägsta mätosäkerhet; o Utveckla metoder för att simulera utrustning vid THz-frekvenser; o Utforska högfrekvensfenomen i elektrisk utrustning; På en högre nivå kommer projektet att stödja elektronikindustrin med en ny verktygslåda av hög kvalitet, för pålitlig testning och karakterisering av prototyper under utveckling. Noggranna och spårbara mätningar är viktiga för en växande industri för att säkerställa att leverantörer tillhandahåller korrekta uppgifter, och att se till att delar från olika tillverkare kan jämföras på lika och rättvisa villkor.

Populärvetenskaplig beskrivning

Att mäta på signaler i THz området är som att ta de svåraste villkoren från mikrovågor och från ljus och kombinera dem. Det är även därför som området ligger så långt efter utvecklingen inom dessa andra frekvenser. För att möta en efterfrågan på spårbar mätteknik från forsknings- och utvecklingsgrupper inom både industri och akademi kommer en doktorand att anställas för att fokusera på detta. I nära samarbete med industriella partners kommer mätmetoder och modellberäkningar att utvecklas upp till 1,5 THz. Experimentella utvärderingar kommer att utföras i det nya mikrovågselektronik labbet, vilket nyligen finansierats av KA Wallenbergstiftelsen och som är en världsunik mätresurs för att finnas på högskola.