Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sista ansökningsdag för stöd för att skriva en EU-ansökan!

  • 1 mars 2022, 14:00

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2022”, avsätter stiftelsen totalt 10 miljoner kronor till hjälp för forskare att söka EU-bidrag som HEU Pelare 2 projektkoordinator.

Hämta utlysningen SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2022 här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65