Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Så gick det för pristagarna – en utvärdering av ICA

ICA, Ingvar Carlsson Award, delades i år ut för sjätte gången. Samtidigt har en utvärdering av de tre första programmen, 2005, 2006 och 2008 genomförts, för att se vilka effekter programmet haft på de tidigare deltagarnas karriärer.

ICA är ett program som riktar sig till unga hemvändande postdoktorer för att ge dessa en möjlighet att bygga upp en självständig forskarkarriär i Sverige. Utvärderingen som presenteras i rapporten ”Ingvar Carlsson Award – SSF:s grant program for postdocs returning to Sweden – An evaluation of calls ICA 1-3” är genomförd av en särskild utsedd kommitté under ledning av Gunnar von Heijne.

Enligt utvärderingen har ICA-pristagarna varit mycket framgångsrika med att skapa oberoende forskargrupper och att få externt finansierade forskningsbidrag. De har också blivit publicerade på en internationellt konkurrenskraftig nivå och majoriteten har fått fast anställning.

– Totalt har 25 patent beviljats och en av forskarna har hela åtta patentansökningar på gång. Dessutom har 12 nystartade företag bildats av f.d. ICA-mottagare, säger Lena-Kajsa Sidén, SSF, som bistått utvärderingsgruppen med faktaunderlag och administrativt stöd.

Utvärderarna var mindre nöjda med den låga mobiliteten hos postdoktorerna. Endast 20 procent av de återvändande forskarna sökte sig till ett annat universitet än där de gjort sin doktorsavhandling.

– Det finns en tradition av bristande rörlighet i Sverige och det har en del förklaringar. Här är det ju oftast två parter i familjen som ska ha jobb vid en eventuell flytt. Och dessutom kan det ju vara så att det universitet deltagaren har doktorerat på, faktiskt är duktigast i Sverige inom just det området, säger Lena-Kajsa Sidén.

Slutsatsen av utvärderingen är att SSF har lyckats mycket bra i urvalet av högt kvalificerade deltagare. De som deltagit i programmen tycker också själva att ICA varit viktigt för deras fortsatta karriär. Utvärderingskommittén rekommenderar därför att ICA-programmen fortsätter som förut med tolv deltagare per utlysning som vardera får fyra miljoner kronor.

Länk till rapporten