Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Så tar Covid-19 över värdcellen

Virusinfektioner är ett stort problem i världen och nya koncept behövs för bättre förståelse och effektivare behandling. Det har blivit sorgligt tydligt i samband med Covid19 (Coronavirus disease-2019). För närvarande finns inget antiviralt läkemedel som visat sig effektivt. Vetenskapssamhället saknar djupare kunskap om de molekylära mekanismerna i coronaviruset.

För några år sedan beviljade SSF 34 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om interaktioner mellan virusproteiner och humana proteiner för sjukdomar som Ebola, HIV, säsongsinfluensa och HPV. Nu styr projektet om till en extra riktad insats mot Covid-19.

– Vi kan bidra till att förstå hur Covid-19 tar över värdcellen. Det är information som är svår för andra att få fram, säger projektledare Ylva Ivarsson vid Biomedicinskt centrum (BMC), knutet till Uppsala universitet. Kunskapen kan användas exempelvis för att testa och ta fram tänkbara läkemedelssubstanser. Med våra metoder kan vi hitta interaktioner som missas med andra tillvägagångssätt.

När ett virus infekterar en cell tar den över dess maskineri för att reproducera flera viruspartiklar som sedan kan spridas och föra infektionen vidare. Hur detta sker är inte kartlagt i detalj, men det är tydligt att virusets proteiner kommunicerar med värdcellens proteiner via protein-protein-interaktioner. Genom att lista ut interaktionerna i detalj kan vi identifiera nya mål för läkemedel. SSF-projektet har etablerat en plattform för storskalig identifiering av interaktioner mellan mänskliga proteiner och proteiner från virus såsom HIV, HPV, influensa och Ebola. Men nu kommer alltså projektet att fokusera på coronaviruset och söka svara på frågan vilka signalvägar i cellen som påverkas. Syftet är att identifiera de exakta bindningsställena.

– Situationen är ju extraordinär och vi vill gärna bidra med vår expertis och den plattform vi byggt upp med stöd av medel av SSF. Om vi börjar nu kan vi ha resultat klara innan sommaren, avslutar Ylva Ivarsson.

Resultaten förväntas ge information om

  • vilka signalvägar som specifika virus använder för att ta över värdcellens maskineri.
  • biologiska konsekvenser av interaktionerna.
  • förslag till nya mål för läkemedel mot virusinfektioner.

På sidan 25 i Framtidens Forskning kan du läsa mer om Ylva Ivarssons forskning.