Hoppa till innehåll
EN In english
Sista ansökningsdag

10 sep 2024

klockan 14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 jan 2025

Strategisk mobilitet 2024!

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.

SSF:s uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut och företag.

SSF har därför avsatt 10 miljoner kronor för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Mobilitet inom Sverige är prioriterat, men utbytet kan även ske med en hemorganisation/värd i ett annat land om kopplingen till Sverige är tillräckligt stark ur ett strategiskt svenskt perspektiv.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Vänligen skriv ansökan på engelska!

Sista ansökningsdag är 10 september 2024 kl 14:00.

Tidigaste projektstart är 1 januari 2025.

Hämta utlysningen här!

För mer information, kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67