Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Välkommen till Forum för Forskningskommunikation

OBS – sista anmälningsdag är den 16 mars!

Forskningskommunikation i utveckling – från information till samverkan

Vetenskapsfestivalen hålls varje år i Göteborg, i år den 13-17 april. Med hundratals aktiviteter, 70 000 besök och mer än 1 000 timmars vetenskap spelar den en viktig roll för att väcka intresse för forskning och vetenskap. Festivalen inleds med ”Forum för forskningskommunikation”, som brukar samla 300-400 deltagare, de flesta kommunikatörer vid våra lärosäten.

I år går forumet av stapeln på eftermiddagen den 13 april. Forumet organiseras av SSF tillsammans med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, KK-stiftelsen, Vetenskap & Allmänhet, Mistra och så Vetenskapsfestivalen förstås.

 Keynote speaker är Hilary Sutcliff, chef för Matter, en icke-vinst drivande brittisk organisation som fokuserar på ansvarsfull innovation och att knyta ihop människor och idéer med ny teknologi. Hilary Sutcliff är en flitig föreläsare och har bland annat talat på World Economic Forum.

Dessutom medverkar bland annat Darja Isaksson, digital strateg och Utbildningsdepartementets syn på samverkan
Karin Röding,
statssekreterare utbildningsdepartementet. Se program nedan:

Passa på att anmäla dig här före den 16 mars!

 

12:30

Registrering

13:00

Välkommen!

Stefan Örgård, Vetenskapsfestivalen

 

 

 

Forskningskommunikation i världen – vilka trender ser vi?

Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet

 

 

 

Den krävande allmänheten – vad påverkar forskares attityder
till forskningskommunikation?

Thomas Evensen, kommunikationschef, Norges forskningsråd

 

 

 

Presentationskavalkad: Forskningskommunikation i Sverige – ett utsnitt

·       ElectriCity

·       Slagkraft på Liseberg – från handledda besök till fysikdagar 

·       Femmor skapar appar på Högskolan Halmstad

·       Wikipedia som ett verktyg för forskningskommunikation

·       Forskarinteraktioner på Universeum i samarbete med Chalmers & Göteborgs universitet

·       Ett bilfritt år – Vardagslivet med lätta elfordon.

·       Antropocene – The Human Scene

·       Science & Innovation Day – forskning möter näringsliv

·       How citizen science is improving public health and driving air quality policy in disadvantaged communities in Nairobi

 

14:30

Fika och utställning – möt projekten från kavalkaden och se exempel från arrangörerna!

 

15:00

Keynote: Outreach to inclusion – evolution or revolution?

Hilary Sutcliffe, chef för MATTER not-for-profit, Storbritannien

 

 

16:00

Förflyttning

 

 

16:15

Parallella seminarier:

 

1.       Ett medielandskap i förändring
Forskning, kommunikation och innovation – förändrade spelregler i en värld med en digital dimension
Darja Isaksson, digital strateg, grundare av Ziggy Creative Colony och InUse, ledamot i regeringens innovationsråd
Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg och Språktidningen
Ben Libberton, forskare, Karolinska institutet
Lisa Beste och Natalie von der Lehr, podcasten RadioScience
Merci Olsson, kommunikationschef National Geographic Europa

 

2.      Hur utvärderar vi forskningskommunikation?
En workshop där du får med dig praktiska tips och exempel på hur man kan gå tillväga för att utvärdera en aktivitet inom forskningskommunikation. Tillsammans utforskar vi vilka inslag som formar en lyckad aktivitet som engagerar och lockar till dialog.
Anders Sahlman, projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet
Lotta Tomasson, ansvarig för dialogaktiviteter & digital kommunikation, Vetenskap & Allmänhet

 

3.      Citizen science – hur kan allmänheten bidra till forskning?
Allt fler forskare involverar allmänheten för att samla in data eller klassificera objekt. Med teknikens hjälp kan projekten spridas över flera år och flera länder. Lär dig mer om den snabbt växande rörelsen medborgarforskning med erfarenheter från svenska exempel.
Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori Göteborgs universitet, forskar om Citizen Science
Björn Källström, marinbiolog och akvariechef Sjöfartsmuseet Akvariet
Anna Maria Wremp, kommunikatör och projektsekreterare för Svenska LifeWatch, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

17:15

Förflyttning

 

 

17:30–18:00

Utbildningsdepartementets syn på samverkan
Karin Röding,
statssekreterare utbildningsdepartementet

 

 

Hilary Sutcliffe

Hilary focuses on improving participation in debates about governance and social and ethical impacts of science and technology innovation; multi-stakeholder involvement processes and connecting people and ideas to create better solutions to complex problems. The non-profit MATTER seeks to connect people and ideas to make new technologies work for us all.

Find out more about MATTER.
Hilary on Twitter:@hilarysutcliffe

 

Moderatorer

Helena Bornholm, Vetenskapsrådet

Patrik Hadenius, Forskning & framsteg

Hämta programmet här!

Read the program here!