Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De rörde på sig!

”Endast en av tio  svenska forskare inom akademin har erfarenhet  från näringslivet”. Det var en av många slutsatser som presenterades under seminariet ”Rör på dig – seminariet om intersektoriell rörlighet”.

Uppgiften framkom i rapporten ”Analysis of Intersectoral Mobility” som sammanställts av analysföretaget Technopolis och som granskat nyttan med rörlighet mellan akademi, näringsliv och klinik och hur SSF:s  program ”Strategisk mobilitet” och ”Industridoktorand” fungerar för att åstadkomma rörlighet. Ladda ner rapporten här!

Slutsatsen för SSF:s Strategisk mobilitet och Industridoktorand var bland annat att:

  • många deltagare i Strategisk mobilitet har fortsatt att vara mobila mellan sektorerna efter att programmet avslutats.
  • programmen har lett till bättre kunskapsutbyte mellan sektorerna, ett bredare kontaktnät och en ökad expertis i forskningsområdet.
  • förståelsen av den andra sektorns arbetsmetoder och vetenskapliga utmaningar förbättras i och med programmen och underlättar framtida samarbeten och att nyttja kunnandet från båda sektorerna.

I rapporten listas också ett antal hinder för rörlighet:

  • de olika meritsystem inom akademi och näringsliv passar inte ihop och man får få fördelar av att ha rört på sig.
  • forskningen skiljer sig åt och det saknas förståelse för arbetsmetoder och intention mellan de olika sektorerna.
  • anställningsvillkoren är ofta bättre inom näringlivet.
  • det finns få finansieringsmöjligheter för rörlighet, förutom för SSF:s program.

Under seminariet talade  Julia Adelöf, industridoktorand på AstraZeneca/Göteborgs universiet om hur programmet fungerade och varför hon tyckte  det var viktigt med rörlighet. Bland annat berättade hon om hur hon med sitt akademiska synsätt på forskningen kunde ge andra infallsvinklar till forskningen inom industrin. Hon efterfrågade också nätverkande för industridoktoranderna inom programmet för utbyte av erfarenheter och för att stötta varandra.

Även Erik Hagersten, som deltagit i Strategisk mobilitet, berättade om sina erfarenheter och om varför det är viktigt med rörlighet. ”Kunskap överförs med varma kroppar. Det kan verka skrämmande att hoppa över till andra sidan, men dina kunskaper kanske värderas högre där! När du lärt dig nya trix, hoppa tillbaka och använd dem!”. Erik Hagersten som till vardags jobbar som professor i informationsteknologi på Uppsala universitet berättade hur värdefullt det var att få möjlighet att byta sida/sektor, för att öka den industriella relevansen i hans egen forskning och undervisning.

Den world café workshop som genomfördes under eftermiddagen gav upphov till mycket disksussion om varför rörlighet är viktigt och hur man ska öka mobiliteten mellan sektorer. Deltagarnas svar på dessa frågor redovisas i rapporten här.

Se OH-presentationerna här!

Julia Adelöf

Technopolis

Erik Hagersten

En av deltagarna under seminariet var Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret. Läs gärna Jernkontorets artikel här!