Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Individual grant for gender equality 2013

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
IB13-0001 Topologiska supraledare för robusta kvantberäkningar MV 140901 – 200831 6 000 000
IB13-0004 UV-blå-gröna resonanta ljus-emittrar MV 140901 – 200831 5 922 313
IB13-0011 Metoder för skalbara och hållbara datacenter nätverk IT 140901 – 210831 6 000 000
IB13-0021 En multiskalig ansats till att förstå benskador och benbrott BT 140901 – 190831 6 000 000
IB13-0022 Matematiska modeller av åldrande och föryngring MB 150101 – 200831 5 784 511
IB13-0026 Protein kvalitets kontroll och sjukdomer LV 150101 – 201231 5 820 000
IB13-0044 3D-arkitekturer baserat på nanotrådar av halvledarmaterial MV 140901 – 190831 5 820 000
IB13-0074 Neurala stamcellers roll i psykiatriska sjukdomar LV 140901 – 200831 6 000 000
IB13-0118 Prediktion av sensibilisering med cell-baserat test system BT 140901 – 190831 5 897 379
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt