Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ingvar Carlsson Award 2

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
I06-0227 Nya tekniker för att studera kinetik i levande celler BT 070901 – 101231 3 000 000
I06-0231 Fluorescenta prober för amyloid-, prion- och cancersjukdomar BT 070901 – 110630 3 000 000
I06-0233 Ny ytbeläggningsteknik för multifunktionella keramer MV 070901 – 101231 3 000 000
I06-0234 Bevisbart säker och praktisk kryptografi IT 070901 – 121231 3 000 000
I06-0238 Ökad realism inom datorgrafik IT 070901 – 110831 3 000 000
I06-0240 Dynamiskt beteende hos protein-DNA interaktioner BT 070901 – 121231 3 000 000
I06-0248 Ett integrerad perspektiv på embryonalutveckling i mammalier BT 070901 – 101231 3 000 000
I06-0251 Teknologiska och biologiska nätverks dynamik IT 070901 – 110331 3 000 000
I06-0261 Ytkänslig laserspektroskopi från två till tre dimensioner BT 070901 – 120229 3 000 000
I06-0266 Modellering i informationsrika miljöer IT 070901 – 110831 3 000 000
I06-0270 Magnetiska nanokompositer MV 070901 – 111231 3 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt