Hoppa till innehåll
EN In english

Processindustriellt centrum - Linköping (PIC-LI)

Diarienummer
PC06-0001
Start- och slutdatum
080701-140630
Beviljat belopp
26 852 711 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Övrigt

Summary

Förslaget omfattar program för både forskning och kompetensutveckling för ökad tillgänglighet, styrbarhet och flexibilitet för svensk processindustri. Forskningsprogrammet fokuserar på planering, optimering och styrning från strategisk till operativ nivå omfattande både intern produktion och försörjningskedjan, i syfte att genom en bättre integration mellan planeringsnivåer och en ökad grad av optimalitet förbättra tillgänglighet, styrbarhet och flexibilitet. I programmet samverkar forskare inom optimering, produktionsekonomi och reglerteknik, med kompletterande perspektiv och kompetenser kring planering, optimering och styrning på olika hierarkiska problemnivåer. Sammantaget kan vi åstadkomma en unik, bred och djup behandling av det totala problemkomplexet. Kompetensutvecklingsprogrammet avser att omfatta de områden som SSF identifierat som intressanta. Intryck kommer även att tas från internationella program på mastersnivå med inriktning mot processindustri. Linköpings universitet har god täckning och både bredd och djup med befintligt kursutbud, men anpassning till processindustrin behövs. Vi kommer att tillsammans med deltagande företag skapa ett innehåll och upplägg som passar processindustrin. För kunskapsspridning, utöver kompetensutvecklingsprogrammet och deltagande på internationella konferenser, avser vi att ordna seminarier hos deltagande företag, med möjlighet att diskutera problemställningar, forskningsresultat och besöka andra processindustriföretag.

Populärvetenskaplig beskrivning