Hoppa till innehåll
EN In english

Miljöanpassad produktframtagning i samarbete med MISTRA

Diarienummer
A3 06:223
Start- och slutdatum
070101-091231
Beviljat belopp
3 514 136 kr
Förvaltande organisation
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Forskningsområde
Övrigt

Summary

ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Projekten ska ske i samarbete mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut. ProEnviro drivs i samarbete med MISTRA och omfattar totalt 60 miljoner kronor. Programmet beräknas pågå till och med 2009. Två utlysningar planeras. De första projekten beräknas kunna starta i februari 2007.

Populärvetenskaplig beskrivning