Hoppa till innehåll
EN In english

Observerbarhet för IoT System

Diarienummer
SM15-0026
Start- och slutdatum
160101-171231
Beviljat belopp
604 881 kr
Förvaltande organisation
Ericsson AB
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Internet of Things (IoT) [1] is an emerging field with great potential for innovation and growth in Sweden. The proposed project will develop knowledge and technology for IoT observability, which is a cornerstone for management, troubleshooting, and analysis of such systems. The challenges are related to measurements, collection and analysis of operational data despite limited device resources and network capabilities. The expected technical results are 1) A report investigating challenges and possibilities for IoT observability, capabilities in terms of network and device functions as well as protocols. 2) Novel and lightweight technology for system and network observability with the aim of minimizing the impact on the resource-constrained IoT system. The results will be disseminated to the Swedish IoT industry through the broad contact networks at Uppsala University, in academic conferences, and to the applicant’s contacts within Ericsson. Work plan: (A)ctivity;Year/(Q)uarters: A1 Develop an understanding of IoT applications, frameworks and management; 2016/Q1 A2 Investigate and document requirements, challenges, and possibilities for observability in IoT systems, investigate testbed setups; 2016/Q1 A3 Develop and implement one technical approach for observability in IoT systems; 2016/Q2+Q3 A4 Evaluate and validate the solution; 2016/Q3+Q4; A5 Write final report and academic paper; 2015/Q4

Populärvetenskaplig beskrivning

Sakernas Internet (IoT) är ett samlingsnamn för mobiler, sensorer och andra enheter samt dess förmåga att trådlöst kommunicera med både varandra och en infrastruktur såsom Internet och molnteknik. Användningen spänner från vitt skilda områden såsom hälsa, till hantering av lås, till drönarteknik och automatiserade fordon. Kommunicerande sensorer som fästs på patienter och utrustning, i t.ex. hemmamiljö eller på sjukhus, för att övervaka livsuppehållande funktioner är ett specifikt exempel på Sakernas Internet inom hälsosektorn. Sensorerna rapporterar kontinuerligt om patientens hälsa samt annan status såsom om denna har ramlat. I ett större system kommer sensorer från många patienter att sammankopplas via en infrastruktur, som i sin tur kan innehålla olika små enheter, för att få en bred överblick av hur samtliga patienter mår. När industri och samhälle börjar använda och integrera Sakernas Internet i än större skala för kritiska uppgifter inom hälsosektorn, fordonsindustrin och andra ännu ej identifierade användningsområden så kommer krav att ställas på tillförlitlighet och insyn i hur dessa enheter fungerar (eller inte fungerar). En systemoperator eller funktioner i ett automatiserat system kommer att kräva svar på frågor som ”vari ligger felet” eller ”vilka är de bidragande orsakerna till en upplevd försämring av prestandan”. Målet med det föreslagna projektet är att bidra med förståelse och spjutspetsteknik för att skapa ett tillförlitligt och observerbart Sakernas Internet. Projektet kommer specifikt att studera mätmetoder och hur genererad mätdata kan förklara icke önskvärda systembeteenden. En av de stora utmaningarna ligger i att enheterna själva och dess kommunicerande förmåga är starkt beskuren av begränsningar i beräknings- och batterikapacitet. Detta gör att teknik för observerbarhet som används i t.ex. traditionella nätverk och molnsystem måste vidareutvecklas och anpassas till den nya miljön. Projektets tekniska mål är således att förstå hur man kan mäta och effektivt samla driftsdata samt utveckla ny mätteknik för att få insikt i systemets prestanda och eventuella problem.