Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategiska forskningscentra i mikroelektronik

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
A3 02:138 Strategiskt forskningscentrum för systemlösningar för kvantdatorer IT 030101 – 081231 30 000 000
A3 02:133 Strategiskt forskningscentrum inom nanovetenskap MV 030101 – 081231 40 000 000
A3 02:136 Strategiskt forskningscentrum för höghastighetselektronik och fotonik IT 030101 – 081231 62 700 000
A3 02:135 Strategiskt forskningscentrum för fotonik IT 030101 – 081231 60 000 000
A3 02:137 Strategiskt forskningscentrum för organisk elektronik IT 030101 – 091231 31 000 000
A3 02:134 Strategiskt forskningscentrum för integrerade elektroniska system IT 030101 – 071231 50 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt