Hoppa till innehåll
EN In english

Nya integrativa strategier mot cancer i hjärnan

Diarienummer
SB16-0066
Projektledare
Nelander, Sven
Start- och slutdatum
170801-230731
Beviljat belopp
30 000 000 kr
Förvaltande organisation
Uppsala University
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Detta projekt har som mål att utveckla nya strategier för behandling av glioblastom, vår vanligaste hjärntumör. Hos en patient som drabbats av glioblastom, expanderar tumören gradvis, både genom att celler förökar sig och genom att celler invasivt tränger igenom hjärnvävnaden. Hittills har det varit extremt svårt att identifiera nya behandlingar mot denna process, både på grund av att det saknas bra modeller och eftersom det finns signifikanta funktionella skillnader mellan olika patienters tumörer, faktorer som gör det svårt att utvärdera nya behandlingar. För att lösa detta problem, kommer vi här att analysera en stor panel av nyligen etablerade cancerstamceller (CSC) från 160 svenska patienter. Genom att kombinera matematiska och experimentella angreppssätt med modern mätteknik, kommer vi att med hjälp av cell-, djur- och matematiska modeller att analysera hur tumörens expansion och respons på molekylära läkemedel skiljer sig åt mellan olika patienter. Vi kommer därmed både att identifiera nya skräddarsydda behandlingar och utveckla simuleringsverktyg för att förstå och behandla höginvasiv cancer. En viktig ny princip som studien vill etablera är att flera sammanvävda resurser (patientprover, matchade musmodeller, simulering) kan möjliggöra framtidens läkemedelsbehandling, och ge oss svar på vilka processer som ligger bakom tumörinvasion. Projektet är underbyggt av omfattande preliminära data, inklusive biobanker, screeningdata samt human- och djuretiska tillstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Hjärntumören glioblastom är den vanligaste primära cancern i hjärnan. Tumören är beryktad för sin snabba tillväxt: trots mycket aktiv behandling (kirurgi, strålning och cytostatika) är medianöverlevnaden för en patient med glioblastom enbart ca 15 månader. Av dessa 15 månader uppskattar man att endast ca 3 månader tillskrivas den farmakologiska behandlingen. Det finns alltså ett stort behov av att studera mer effektiva behandlingsstrategier. Vårt projekt, Focus on Glioblastoma, är en omfattande tvärvetenskaplig satsning för att etablera nya behandlingar mot glioblastom med hjälp av systembiologisk metodik. Projektets nya strategi är att samla levande tumörprover från cancerpatienter. Från dessa prover odlar vi fram celler som genomgår en ingående genetisk, farmakologisk och funktionell karakterisering, ända ned till en nivå som motsvarar enskilda celler. Från dessa data bygger vi upp en ny form av statistiska modeller, som används för att förutsäga nya behandlingar och för att förstå principer för invasiv cancer. Sådana behandlingar ska sedan utvärderas prekliniskt i musmodeller. Eftersom både vår biobank och beräkningsmetodik är unika, ingår även som en viktig komponent att distribuera våra cellmodeller och vår mjukvara till forskare inom akademi och industri. Projektet ska resultera i en första detaljerad kartläggning av läkemedelskänsligheten hos cancerstamceller från olika patienter. Därutöver ska det resultera i systembiologiska modeller som beskriver hur tumörväxten hos en viss patient svarar på läkemedel. Modellerna kommer att vara användbara både för cancerforskare, som kan använda dem till att förstå läkemedelsresponser, och för kliniska forskare som ska kunna använda dem för att utforma stratifierade kliniska studier. Vi räknar även med att den spetsmetodik som utvecklas kommer att vara tillämpbar på andra cancrar än glioblastom.