Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Biomarkers 2013

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
RB13-0011 Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening LV 150101 – 220331 32 000 000
RB13-0119 Prediktion och monitorering av aggressiv prostatacancer LV 150101 – 220131 34 000 000
RB13-0156 Biomarkörer för upptäckt av inflammation i leder LV 150101 – 210630 34 998 997
RB13-0160 BIO IBD LV 150101 – 220331 32 000 000
RB13-0192 Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD LV 150101 – 211231 33 000 000
RB13-0196 Icke-invasiva vårdvänliga biomarkörer för astma LV 150101 – 210730 35 000 000
RB13-0197 Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score projektet LV 150101 – 201231 35 000 000
RB13-0204 Nya biomarkörer för neuroblastombehandling LV 150101 – 220131 30 000 000
RB13-0224 Kliniska biomarkörer för ROS baserad anticancer behandling LV 150101 – 201231 33 999 791
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt