Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Framgångsrika forskningsledare 2010

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SRL10-0012 En spinntronik-magnonik-plasmonik-baserad THz-teknologi IT 120101 – 171231 9 997 858
SRL10-0015 Upplevelsebaserad design: kropp, känsla, socialitet & empati IT 120101 – 171231 10 000 000
SRL10-0022 Trådlösa applikationer med nanoelektronik IT 120101 – 171231 9 981 704
SRL10-0026 Kvantteori för atomistisk materialdesign MV 120101 – 180331 9 700 000
SRL10-0027 Molekylära mekanismer vid typ 2 diabetes LV 120101 – 171231 9 862 985
SRL10-0030 Induktiva mekanismer i neurala stamceller LV 120101 – 171231 9 941 388
SRL10-0032 Drug discovery och regeneration för Parkinsons sjukdom LV 120101 – 171231 9 700 000
SRL10-0036 Membranproteiners strukturdynamik LV 120101 – 171231 9 700 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt