Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Framtidens Forskningsledare 6

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
FFL15-0001 Mot framtidens ytor för manipulering av strömning Bagheri, Shervin MB 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0005 Nya mekanismer i bakteriers tillväxtreglering Jonas, Kristina LV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0026 Programmerbar Självassociation av Peptid-Baserade Hydrogeler Aili, Daniel MV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0031 LS-RESOLFT for intact live tissues nano-imaging Testa, Ilaria BT 170101 – 221231 12 000 000
FFL15-0032 Heterogena modell-kompilatorer för ovissa miljöer Broman, David IT 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0044 Immunceller i vävnad vid kronisk leversjukdom hos människa Björkström, Niklas LV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0062 Ultra Low-Latency, Low-Power Wireless Mesh Networks Landsiedel, Olaf IT 170101 – 211231 2 674 351
FFL15-0072 Mucin teknik för biomedicinska tillämpningar Crouzier, Thomas BT 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0087 Nanoplasmonisk Sensing's Heliga Graal Langhammer, Christoph BT 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0092 Superfunktionella Jonvätskor för Hållbar och Ren Energi Martinelli, Anna MV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0120 Tarmlymfocyter - funktionell dynamik vid inflammation Mjösberg, Jenny LV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0147 Hållbara Nanostrukturerade Plaster till Högspänningskablar Müller, Christian MV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0174 Halvledarnanosensorteknik för ett smart samhälle Zhang, Zhen MV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0178 Hur reglera mikroRNA ett organism - baserat på struktur Petzold, Katja LV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0188 WNT16 – En Ny Regulator av Kortikalt Ben och Frakturrisk Skrtic, Sofia LV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0191 Pålitlig mjukvara via programmering och kompilering i logik Myreen, Magnus IT 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0196 Nya verktyg för att kartlägga den biologiska mångfalden Antonelli, Alexandre LV 170101 – 211231 8 938 819
FFL15-0238 Matematiken av hälsosamt åldrande och sjukdomar Cvijovic, Marija MB 170101 – 221231 12 000 000
FFL15-0290 Strategiska utmaningar för beräkningsbaserad legeringsteori Alling, Björn MV 170101 – 211231 12 000 000
FFL15-0325 Karakterisering av Proteinsyntes i Mitokondrien Amunts, Alexey LV 170101 – 211231 12 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt