Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Strategisk mobilitet 2009

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
SM09-0006 Struktur och egenskaper hos hårda material MV 100101 – 111231 1 234 300
SM09-0012 Bättre sökverktyg IT 100101 – 101231 500 850
SM09-0020 Bio-tribologiska tribo-filmer MV 100101 – 101231 556 000
SM09-0033 Nya ytbeläggningar för verktyg i metallbearbetning MV 100101 – 121231 714 400
SM09-0039 Ökad konkurrenskraft inom mobil mjukvaruutveckling IT 100101 – 111231 869 760
SM09-0041 Blödningskomplikationer vid kirurgi och trauma LV 100101 – 100630 500 000
SM09-0052 Samarbete mot sammanväxningar LV 100401 – 110331 1 208 000
SM09-0053 Prediktering av brott i plåtmaterial vid formning/krock MV 100101 – 131231 1 005 886
SM09-0054 Forskningsvistelse på Ericsson, Förbättring av körbar UML IT 100101 – 121231 1 192 000
SM09-0058 Trådlös kommunikation - forskning och verklighet tillsammans IT 100901 – 130630 453 900
SM09-0061 Tribologisk modellering av en elektrisk kontakt MV 100101 – 101231 688 500
SM09-0065 Binjurebarksvikt, framtagande av nytt särläkemedel LV 100101 – 101231 716 000
SM09-0070 Utveckling av nya metoder för kvantifiering av flöde med MRI BT 100101 – 111130 580 500
SM09-0072 Modellering av tryckslagsförluster Öv 100901 – 101231 173 960
SM09-0079 Fjärrdetektion med Resonant Raman Teknik Öv 100101 – 111231 510 900
SM09-0080 Designade polymerer för glykomik BT 100101 – 111231 868 000
SM09-0082 Långsam frisättning av smärtläkemedel från keramiska bärare MV 100101 – 101231 1 290 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt