Hoppa till innehåll
EN In english

Projekt inom Ingvar Carlsson Award 5

DNr Projekttitel Projektledare Forskningsområde Start- och slutdatum Beviljat belopp
ICA12-0001 Utforskande av tidig embryoutveckling och pluripotens LV 130901 – 161231 3 000 000
ICA12-0006 Utveckling av siRNN, ett skräddarsytt läkemedel mot cancer LV 140101 – 180831 3 000 000
ICA12-0017 Studier av mitokondriell genetik och patogena mekanismer LV 130901 – 170228 3 000 000
ICA12-0021 Homeostatisk inflammationsreglering LV 130901 – 160831 3 000 000
ICA12-0023 Innate lymfoida cellers roll i tarminflammation och cancer LV 130901 – 161231 3 000 000
ICA12-0025 Kontaktberoende inhibering av bakterietillväxt LV 140101 – 171231 3 000 000
ICA12-0031 Mid-infraröd optisk frekvenskamspektroskopi IT 130901 – 170831 3 000 000
ICA12-0047 Elektronik för smart hälsa IT 130901 – 170831 3 000 000
ICA12-0052 Numeriska metoder för beräkningsanatomi IT 131101 – 180131 3 000 000
ICA12-0063 Avbildning av metabolism i det slående hjärtat BT 130901 – 180228 3 000 000
ICA12-0064 Tredimensionell diffraktionsavbildning med frielektronlasrar LV 130901 – 170831 3 000 000
ICA12-0071 Identifiering av icke-kodande RNA med roll i tumörutveckling LV 140101 – 161231 3 000 000
LV.
Livsvetenskaperna
BT.
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
MV.
Materialvetenskap och materialteknologier
IT.
Informations-, kommunikations- och systemteknik
MB.
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik
Öv.
Övrigt